Index    

Henrik

  In English

Lidt om mig selv

 
 

Jeg blev født lørdag d. 20. november 1948 kl. 15:20 i København. Jeg vejede 3600 gram og målte 50 cm. Mine forældre fik nok at se til. Far arbejdede som radiotekniker og mor var syerske. Pampers var endnu ikke opfundet, så jeg bidrog til den ugentlige vask med et halvt hundrede bleer. Mine første ord var "avv buddi"... Siden har jeg nok udvidet mit ordforråd en del.
 

Da jeg var et par år, flyttede vi til Glostrup, hvor vi på ca. 13 år boede 3 forskellige steder. Min skolegang startede på Teknisk Skole i Glostrup. Jeg stiftede bekendtskab med en lærer, hvis hænder sad meget løst og som ikke mente, at elever skulle sige noget, før de var blevet spurgt. Det tog lysten fra mig og jeg ville ikke derhen.
 

1. klasse om igen, men denne gang på privatskole i Taastrup. Her gik jeg til og med 7. klasse. Jeg boede et par år i Vindinge og tog realeksamen på Graabrødre Skole i Roskilde. Derefter arbejdede jeg lidt på en planteskole, og fik jord under neglene. Så meget, at jeg fik en læreplads hos D.T.Poulsens Planteskole i Roskilde. Desværre var der lidt for meget "samlebåndsarbejde", og det tog modet fra mig. Efter 6 måneder stoppede jeg, men planter og anlægsopgaver i haven har stadig min store interesse.
 

Jeg fik arbejde på Skandinavisk Akryl Industri i Viby. Mit job bestod i at passe exstruderingsmaskiner, der fremstillede elektrikerrør, tagrender og andre plastic- og akrylprodukter. Det var treholdsskift, og jeg tjente den formidable sum af 500 kr. om ugen. I mellemtiden havde jeg søgt ind til Søværnet.
 

Min plan var egentlig at tage uddannelsen som elektromekaniker, for så senere at videreuddanne mig til værktøjsmager. En der laver præcisionsværktøjer til industrien. Men ved optagelsesprøverne i Søværnet blev jeg opfordret til at starte på elektroniklinien - og det gjorde jeg så. I februar 1967 stillede jeg på Søværnets Eksercer Skole i Avderød. Efter den obligatoriske tid med rengøring, skydeøvelser, rengøring, "FUT", eksercits og lidt rengøring, flyttede jeg ind på Margretheholmen. De efterfølgende 18 måneder gik jeg på elektronikskole på Lergravsvej på Amager. Indimellem blev vi undervist andre steder på Holmen i radar, ekkolod, plathpejler, sonar og sendere og modtagere. Det var en spændende tid. Jeg sejlede med korvetten Triton og med minelæggeren Møn og fik så muligheden for at blive udstationeret på Grønland. Det var en uforglemmelig oplevelse og jeg blev på flådestation Grønnedal i 2½ år.
 

Efter svendeprøve som elektronikmekaniker forlod jeg Søværnet og startede hos Olympia Kontormaskiner i Taastrup. Jeg havde reparation, vedligeholdelse og programmering af nogle faktureringsmaskiner og "kørte" service på hele Sjælland. Jeg tilbragte en hel del timer i bil på landevejen, og jeg fik lyst til at prøve noget helt andet.
 

Sct. Hans Hospital i Roskilde søgte afløsere til psykiatriske afdelinger. Jeg fik snart interesse for faget og efter nogle måneder begyndte jeg på uddannelsen. I 1976 blev jeg plejer og arbejdede på mange forskellige afdelinger. Jeg var tjenestemandsansat på SHH frem til 1984. I mellemtiden var jeg flyttet til Munke-Bjergby, var blevet gift og havde fået 3 børn. For at afkorte transporttiden søgte jeg job på Psykiatrihospitalet i Dianalund og har siden da arbejdet som nattevagt på den lukkede modtageafdeling. Jeg er nu skilt og bor i Dianalund.
 

Jeg interesserer mig meget for alt, hvad der har med computere at gøre, og jeg tilbringer da også en time eller to om dagen ved skærmen. Jeg foretrækker at skabe noget helt fra bunden. Det er en rar fornemmelse, at kunne sige: Det har jeg selv lavet. Men der er andet i verden end billedbehandling og tegning. Jeg nyder at gå og rode med hus og have og jeg har da også mange planer om, hvordan det engang skal se ud. I 2004 begyndte jeg at at sætte  min motion lidt mere i system. Jeg havde godt nok en træningsbænk, men det kneb lidt med at holde det ved lige, så jeg meldte mig ind i Lifeclub i Vedde. I 2005 overtog Fitness 2000 stedet og jeg motionerer og styrketræner nu tre gange - og går til spinning to gange om ugen. - Naturen er i det hele taget en uudtømmelig kilde og inspiration for min kreativitet. "Det behøver ikke være så svært".

retur til index

 

 
Copyright © 2006 Cerohs | Henrik Stilborg | Opdateret: 20-09-2006